Znajdź laboratorium, wykonujące badanie TORCH 10
Znajdź laboratorium


Jak często występuje cytomegalia wrodzona

Cytomegalia jest jedną z najczęstszych infekcyjnych chorób wrodzonych: dotyczy około 1% (od 0,5 do 2%) wszystkich noworodków (1) – wg danych GUS o częstości żywych urodzeń z 2016 r. (2) są to szacunkowo 3822 noworodki w Polsce. Konsekwencje zakażenia są różne i, ze względu na jego powszechność, stanowią ważne zagadnienie w dziedzinie zdrowia publicznego. Mimo to problem zakażeń wrodzonych wirusem cytomegalii (cytomegalovirus, CMV) przypomina „słonia w salonie, którego nikt nie zauważa”. Na całym świecie obserwuje się niską świadomość społeczną na temat konsekwencji i częstości występowania wrodzonych infekcji CMV, o czym świadczą liczne analizy (3, 4, 5). Podobnie wygląda sytuacja w Polsce.

 

 

 

Ryzyko zakażenia płodu w czasie cytomegalii u matki (występującej po raz pierwszy w życiu) występuje w każdym trymestrze, jednak największe obserwuje się na początku ciąży. Wśród objawów wrodzonej cytomegalii dominują: żółtaczka, powiększenie wątroby i śledziony, trombocytopenia, obrzęk uogólniony, zapalenie siatkówki i naczyniówki oraz głuchota. Zakażenie wirusem cytomegalii należy do najczęstszych infekcji wrodzonych występujących u noworodków i jest główną przyczyną utraty słuchu w późniejszym wieku. Zakażenia wrodzone CMV są wielokrotnie częstsze niż toksoplazmoza wrodzona czy zespół Downa. Jednak świadomość na temat częstości i skutków tej infekcji w ciąży jest dużo niższa.

 

Piśmiennictwo:

    1. 1.Dunal M., Trzcińska A., Siennicka J., Wirus cytomegalii – problem zakażeń wrodzonych, Post Mikrobiol 2013, 52 (1): 17–28.

2.Rocznik Demograficzny 2016, Komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.

3.Jiyeon J. et al., Knowledge and awareness of congenital cytomegalovirus among women, Infect. Dis. Obstet. Gynecol 2006: 1–7.

4.Cordier A.G., Guitton S., Vauloup-Fellous C. et al., Awareness of cytomegalovirus infection among pregnant women in France, Journal of Clinical Virology 2012, 53: 332–337.

5.comres.co.uk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info antyneuronalne.pl kalpro.pl